Condominium เป็นอาคารขนาดใหญ่ ที่มุ่งเน้นความสะดวกสบายในการใช้สอยพื้นที่ และ option ต่างๆ ที่ติดตั้งมากับตัวห้องพัก และการบริหารพื้นที่ที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้า ชุดครัว และงาน เฟอร์นิเจอร์ Built in ต่างๆ การออกแบบด้วยผู้ออกแบบชั้นนำ ตามยุคตามสมัย และ เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีอย่างจำกัด นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการเลือกซื้อห้องจากผู้ซื้อส่วนใหญ่ไปแล้ว

----

HOOK - BIM TEAM สร้างมาตรฐานให้มีการ Combine BIM Model งาน Built-IN furniture
ด้วยระบบ Clash Detection ก่อนการก่อสร้างทุกครั้ง

----

และโดยส่วนใหญ่ งาน Furniture ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับห้องเหล่านี้ ต้องมีการประสานกับงานระบบประกอบอาคาร M&E Engineeing Integration อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งส่วนใหญ่ที่พบ และนิยมนำเทคโนโลยี Modeling เข้ามาประสานก่อนการก่อสร้าง (Pre-Construction) นั้นได้แก่

งานระบบสุขาภิบาล - Sanitary Engineering System

ที่ต้องรับน้ำเสียจากทั้ง sink (Waste) และเครื่องซักผ้า (Laundry Work) ที่มักจะถูกออกแบบผสานมากับชุดครัว ของห้องพักอยู่แล้ว โดยปกติ ท่อรับน้ำขนาด 2-3 นิ้วที่มีนั้น ก็มักจะต้อง มีการติดตั้งอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อที่จะได้ Slope ของงานท่อ ที่สามารถ ระบายน้ำไปสู่เมนท่อหลักที่ ช่องท่อ (Riser Shaft)ได้ตามมาตรฐานทางวิศวกรรม

งานระบบระบายอากาศ - Air Ventilation System

เป็นที่แน่นอนว่า หากมีการปรุงอาหาร งานระบบระบายอากาศแบบใช้เครื่องกล (Active Ventilation) จำเป็นอย่างยิ่ง ได้แก่ เครื่องดูดควัน ซึ่งในตอนนี้เอง ก็จำเป็นต้องมีท่อที่สามารถระบายควันหรือกลิ่นอาหาร ออกจากห้องพักได้ทันที

งานระบบไฟฟ้า - Electrical Engineering

ไฟฟ้ากำลัง (Power) เข้ามาที่ห้องและเริ่มแจกจ่าย ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ในห้องพักนั้น สิ่งหนึ่งที่ถูกซ่อนไว้ในชุดครัว และสำคัญอย่างยิ่งคือ Consumer Unit ซึ่งต้องการพื้นที่ทั้งตัวเครื่องเอง และสายไฟหลายขนาดหลายเส้น ที่เรียงกันมาตามเส้นท่อ Conduit ทั้งนี้ ต้องพ้นมือเด็ก และง่ายต่อการบำรุงรักษาในคราวเดียวกัน

ชุดครัวปัจจุบันมีการฝากเต้ารับ (Power Outlet) ตามฟังก์ชั่นการใช้งานของยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ดังนั้น ชุดครัว และตู้ Casework Furniture เหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีท่อร้อยสายอยู่ทั้งด้านบน และด้านหลัง

งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร และ iOT System

นอกจากนั้น เฟอร์นิเจอร์ชุดนี้ ยังมีการเก็บ Communication เช่น โทรศัพท์บ้าน และ Internet Router เอาไว้ด้วย ซึ่งในการออกแบบก็ต้องคำนึงถึงตำแหน่ง และรัสมีการกระจายสัญญาณ ในกรณี Wifi ซึ่งในปัจจุบัน มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย และที่แน่นอนอุปกรณ์ iOT ก็เช่นกัน

การขึ้นชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์เหล่านี้ใน 3 มิติยังต้องกำหนดให้มี Operation ไว้ด้วยเช่นกัน เช่น ทิศทางการ Swing ของบาน เพื่อให้ผู้ออกแบบ และเจ้าของโครงการได้เห็นว่าการใช้งานยังคงเป็นไปได้อยู่หรือไม่ ส่งผลไปถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกค้าที่อาศัยอยู่ในยูนิตนั้นๆ ศรีษะกระแทกกับบานตู้ เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยกับผู้พักอาศัย

อย่างไรก็ดี งานแบบเหล่านี้ มักจะมีต้นทางจากผู้ออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Desiger) และให้ผู้รับเหมางานพิเศษ (Special work) เป็นผู้ถอดแบบและจัดทำเพื่อนำมาติดตั้งอีกที (Part - Pre-Fablication and Installation) ดังนั้น กว่าจะได้ Combine งานเหล่านี้ก็ล่วงเลยไปถึงหน้างานแล้ว ดังนั้น การจัดทำตั้งแต่ช่วงก่อนการ ก่อสร้าง ด้วย BIM Model นับเป็นประโยชน์ต่อโครงการอย่างยิ่ง ที่ HOOK มี Production ทีมเพื่อช่วยให้เรื่องเหล่านี้ง่ายขึ้น และเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ด้วย Interior BIM Modeling by HOOK ขอฝากทุกท่านไปเยี่ยมชม

 

WRITER
Manipa Bunchari
Project Leader
Condominium เป็นอาคารขนาดใหญ่ ที่มุ่งเน้นความสะดวกสบายในการใช้สอยพื้นที่ และ opt...
Feb 03, 2024
Most Popular
ISO19650 เป็นมาตรฐานระดับสากล ที่ให้แนวทางในการจัดการข้อมูลตลอดวงจรการก่อสร้างโครงการโดยใช้ Building Information Modeling (BIM), ISO 19650 ประกอบด้วย 2 ส่วน : ISO 19650-1 และ ISO 19650-2.